پس از چندین سال تلاش جهت تهیه نرم‌افزار ترسیم نقشه‌های اجرایی فونداسیون (رسام پی) با قابلیت‌ها و امکانات لازم جهت بدست آوردن نقشه های کاملا اجرایی هم اکنون این نرم‌افزار ضمن برطرف کردن خطاهای انسانی، دقت و سرعت در ترسیم نقشه‌ها، حذف نیروی نقشه‌کش ، با استفاده از روشهای ابتکاری و نوین در ترسیم نقشه‌های فونداسیون در قسمت‌های مختلف اعم از گروه‌بندی خودکار آرماتورهای اصلی وتقویتی، رسم مقاطع عرضی، بدست آوردن دستور برش آرماتورها، مدیریت نوارهای طراحی و... در اولین نسخه خود به نرم‌افزاری کاربردی جهت استفاده همکاران در سطح کشور تبدیل شده که علاوه بر رفع مشکلات احتمالی در ترسیم نقشه‌ها با کاهش مصرف آرماتور نسبت به روشهای دستی موجب اقتصادی شدن پروژه‌ها و صرفه‌جویی در مصرف آرماتور فونداسیون خواهد گردید.