اخبار


پس از چندین سال تلاش بی‌وقفه جهت تهیه نرم‌افزار ترسیم نقشه‌های اجرایی فونداسیون با قابلیت‌ها و امکانات منحصر به فرد هم اکنون این نرم‌افزار ضمن برطرف کردن خطاهای انسانی، دقت و سرعت در ترسیم نقشه‌ها، حذف نیروی نقشه‌کش ، با استفاده از روشهای ابتکاری و نوین در ترسیم نقشه‌های فونداسیون در قسمت‌های مختلف اعم از گروه‌بندی خودکار آرماتورها، رسم مقاطع عرضی، دستور برش آرماتورها، مدیریت نوارهای طراحی و… در اولین نسخه خود به نرم‌افزاری کاربردی جهت استفاده همکاران در سطح کشور تبدیل شده که علاوه بر رفع مشکلات احتمالی در ترسیم نقشه‌ها با کاهش مصرف آرماتور نسبت به روشهای دستی موجب اقتصادی شدن پروژه‌ها و صرفه‌جویی در مصرف آرماتور فونداسیون خواهد گردید.