پرسش و پاسخ


از آنجایی که ممکن است نحوه ترسیم نقشه های فونداسیون با استفاده از نرم افزار رسام با قابلیتها وامکاناتی که در اختیار کار بر قرار میدهد با آنچه تا کنون توسط شما انجام میشده است متفاوت باشد لذا شما میتوانید سؤالات خود در این خصوص را با ما مطرح کرده وهمچنین مارابا نظرات وپیشنهادات خود جهت ارائه هر چه بهتر این نرم افزار که خود موجب کمک به بهبود ساخت وساز در کشوروهمچنین اقتصادی شدن پروژها میگرددیاری نمایید.

.

نام و نام خانوادگی : شیرین سمسار

سئوال: آیا فعال سازی نرم افزار از طریق اینترنت انجام می شود؟
جواب:بله , نرم افزار رسام علاوه بر قفل سخت افزاری دارای قفل نرم افزاری است که با استفاده از اینترنت فعالسازی میگردد

موافقم 0 | مخالفم 0
نوشته شده در تاریخ : 1390.1.28

نام و نام خانوادگی : مهندس طوسی

سئوال: با سلام .آیا امکان ترسیم نقشه ها در اتوکد 2012 وجود دارد؟
جواب:بله از امکانات نرم افزار رسام پی شناسایی خودکار اتوکد فعال سیستم بدون در نظر گرفتن تنظیمات خاصی در برنامه میباشد .پیشنهاد میشود برای درک بهتر این امکان نسخه های مختلف از نرم افزار اتوکد را در سیستم فعال کرده وسپس نرم افزار رسام پی را اجرا کنید

موافقم 12 | مخالفم 1
نوشته شده در تاریخ : 1391.2.28

نام و نام خانوادگی : مهندس فردوسی مقدم

سئوال:چرا در بعضی از نوارهای عرضی از آرماتورهای اصلی استفاده میشود نه
از آرماتورهای عرضی تعریف شده؟

جواب:با توجه به کنترل فایل ارسالی برنامه کار خود را به درستی انجام داده است . توجه داشته باشید
اگر چه طول نوار مورد نظر کم است ولی با توجه به اینکه این طول از عرض نوار بیشتر است
توسط برنامه به عنوان نوار اصلی شناخته شده واز آرماتورهای اصلی جهت ترسیم استفاده میگردد

موافقم 0 | مخالفم 0
نوشته شده در تاریخ : 1391.03.09

نام و نام خانوادگی : مهندس فرائی

سئوال:با استفاده از گزینه رسم نقشه ها به صورت سیاه و سفید باز هم بعضی از آرماتورها
به صورت رنگی ترسیم میشوند؟

جواب:استفاده از رنگ های مختلف جهت آرماتورهای اصلی و تقویتی این امکان را به شما میدهد که گروه
آرماتور مورد نظر در عرض پی را تشخیص دهید و از آنجایی که همزمان با ترسیم نقشه ها محاسبات مربوط
به گروه آرماتور انجام میشود ورنگ هر آرماتور هم در هر گروه تغییر میکند بنابراین شما بعضی از
آرماتورها را به صورت رنگی ملاحظه میکنید .

موافقم 0 | مخالفم 0
نوشته شده در تاریخ : 1391.03.09

نام و نام خانوادگی : دکتر ظریف

سئوال:چرا قابلیت گرد کردن طول آرماتورهای تقویتی به مقادیر 50 و100 سانتیمتر را
در برنامه قرار نداده اید؟

جواب:با پیشنهاد جنابعالی این امکان به برنامه اضافه گردید . اما لازم است در انتخاب این امکان دقت لازم
را به عمل آورید وپیشنهاد میشود همواره مقدار گرد کردن به بالا را در برنامه انتخاب کنید

موافقم 0 | مخالفم 0
نوشته شده در تاریخ : 1391.03.09

نام و نام خانوادگی : مهندس کوشا

سئوال:با در نظر گرفتن مقدار گرد کردن طول آرماتورهای تقویتی به عدد 100 سانتیمتر این شرط
در همه آرماتورها برقرار نمیگردد.

جواب:برای برقراری این شرط برنامه باید از یک تا 99 سانتیمتر (با انتخاب گرد کردن به بالا) به طول آرماتور
اضافه کند در حالتهایی که به اضافه شدن این مقدار طول آرماتور از طول نوار طراحی بیشتر شود برنامه طول
مورد نظر را به مقادیر کمتر از مقدار انتخاب شده توسط کاربر گرد میکند (اولین مقداری که شرط قرار گرفتن
آرماتور در نوار طراحی را برقرار کند توسط برنامه انتخاب میشود)

موافقم 0 | مخالفم 0
نوشته شده در تاریخ : 1391.03.09

نام و نام خانوادگی : مهندس اسماعیل پور

سئوال:آیا برای بدست آوردن دستور برش آرماتوهایی که با نرم افزار رسام پی نقشه های
آن ترسیم نشده راه حلی وجود دارد؟

جواب:بله شما با استفاده از دستورcutting file میتوانید در یک فایل جدید طول و تعداد آرماتورهای مورد نظر
را وارد کرده و سپس برای فایل ساخته شده دستور برش آرماتورها را بدست آورید . این امکان توسط
بعضی از همکاران برای بدست آوردن دستور برش آهن آلات پروژه هم استفاده میشود

موافقم 0 | مخالفم 0
نوشته شده در تاریخ : 1391.03.09

نام و نام خانوادگی *

آدرس ایمیل *

سئوال