تهیه نرم افزار


1-قیمت نسخه سه نرم افزار رسام پی (همسان با SAFE8) ٠٠٠/۵٠٠/۱۷ریال

2-قیمت نسخه چهار نرم افزار رسام پی (همسان با SAFE 8,12,14,16) ٠٠٠/٠٠٠/‏۲۵ ریال

3- هزینه ارتقاء نسخه سه نرم فزار به نسخه چهار ۵٠٠/٠٠٠/‏۷ ریال

جهت واریز وجه و دریافت نرم افزار رسام پی با شماره تلفن 09156006797 مهندس مجید سعیدی پور تماس حاصل فرمایید.

جهت ارتقاء نرم افزار (ویژه کاربران) لازم است قفل سخت افزاری برنامه به همراه هزینه ارتقاء به آدرس مشهد –بلوار ملک آباد –  ملک آباد یک  (قدس) –  قدس 5  – پلاک 58 مجید سعیدی پور ارسال گردد.

نوع درخواست (الزامی)

 تقاضای خرید نرم افزار رسام پی درخواست جلسه حضوری آشنایی با رسام پی

(برای همکاران در شهر مشهد جلسه حضوری آشنایی با رسام پی به صورت انفرادی هم برگزار میگردد و حد نصاب برگزاری جلسه در شهرهای دیگر ثبت نام حداقل پنج نفر میباشد)

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شهر محل سکونت (الزامی)

شماره تلفن همراه (الزامی)

شماره تلفن ثابت (الزامی)

آدرس پست الکترونیک (الزامی)

آدرس پستی (الزامی)