دریافت راهنما


شما می‌توانید قبل از تهیه نرم‌افزار رسام پی با دریافت راهنمای کامل نرم‌افزار از این قسمت با چگونگی ترسیم نقشه‌های فونداسیون توسط برنامه و همچنین قابلیتها و امکانات آن جهت ترسیم نقشه های اجرایی آشنایی کامل پیدا کرده و سؤالات، نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

نام ونام خانوادگی :

شماره سریال نرم افزار رسام پی:

جهت ارتقاء نرم افزار (ویژه کاربران) لازم است قفل سخت افزاری برنامه به همراه هزینه ارتقاء به آدرس مشهد –بلوار ملک آباد –  ملک آباد یک  (قدس) –  قدس 5  – پلاک 58 مجید سعیدی پور ارسال گردد.

دریافت نسخه 4 (با کلیه امکانات نسخه سه به همراه برخی از امکانات نسخه چهار) نرم افزار رسام پی به روز رسانی شده مورخ 92/06/15

آخرین تغییراتی که در برنامه اعمال گردیده :

  • همسان سازی نرم افزار رسام پی با SAFE 16, SAFE 14, SAFE 12
  • اصلاح پارامتر در نظر گرفتن طول مهاری آرماتورهای تقویتی
  • اضافه کردن امکان تغییردر عرض پی در جدول مدیریت نوارهای طراحی برای فونداسیونهای مورب
  • نمایش دقیق محل دیوارهای برشی در همه حالات
  • امکان تغییر ابعاد ستون در ترسیم پلانها
  • نمایش تعداد آرماتورهای اصلی در جدول مدیریت نوارهای طراحی
  • نمایش شماتیک محل شمع ها در پلان آکس بندی فونداسیون
  • مشخص شدن محدوده اجرای آرماتورهای عرضی در نقشه ها
  • در نظر گرفتن چهار حالت مختلف برای ترسیم آرماتورهای عرضی
  • امکان ترسیم حالتهای مختلف  پلانهای آرماتورگذاری